Kasvigeeni

Växtanmälan

Finlands nationella program för växtgenetiska resurser samlar, forskar och bevarar värdefulla genetiska resurser inom jordbruket och trädgårdsodlingen samt främjar en hållbar användning av dem i Finland. Till växtgenetiska resurser hör bland annat lantsorter, äldre sorter och förädlingsmaterial. Det nationella växtgenetiska programmet samordnas av Naturresursinstitutet. Mer information om programmet finns på https://www.luke.fi/fi/ajankohtaista/teemat-ja-kampanjat/geenivarat/kasvigeenivarat

Gamla kulturväxtsorter påträffas till exempel i trädgårdar kring herrgårdar, villor och kyrkor, i koloniträdgårdar eller på en torpargård. Förutom på de ursprungliga platserna kan det också i nyare trädgårdar och planteringar finnas växter av gamla ursprung. Växtens historia och genetiska anlag bevaras även då den flyttas och förökas.

Kort sidadress: www.luke.fi/ilmoitakasvi

Anmäl växt Anmäl växtsamling